o nás

“Nikdy nedosiahnete výrazný úspech, ak nie ste ochotní občas pracovať na samej hranici úspechu.”
(GILBER ADAIR)
Šport je základom zdravia a telesnej kultúry človeka, zmierňuje stres a prospieva k pozitívnemu duševnému aj telesnému vývoju a práve toto je jeden z dôvodov, prečo je treba športovú aktivitu podporovať. Šport na profesiónalnej úrovni však nie je a nikdy nebol finančne nenáročnou činnosťou.

A preto OZ …Aby hviezdy nezhasli… ponúka možnosť zúčastniť sa na podpore nielen úspešných slovenských športových reprezentantov, ktorí celý svoj život zasvätili športu a reprezentovaniu našej krajiny. Zviditelnili Slovensko na súťažiach ako majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, olympijské hry a podobných vrcholových podujatiach. Ale taktiež „podporiť“ významných ľudí, ktorí sa zaslúžili o ľudský rozvoj či už v oblati kultúry, vedy alebo techniky.

Tieto osobnosti zasvätili celú svoju mladosť a aj život v produktívnom veku často aj na úkor možnosti vzdelávania a kariérneho rastu v normálnom zamestnaní, aby mohli dosahovať úspechy, ktorými preslávili túto krajinu.

Poslaním nášho občianskeho združenia je zoskupovať finančné prostriedky a tieto používať na publikačnú činnosť pomocou ktorej chceme upriamiť pozornosť na takéto osobnosti, organizovanie eventov pre možné stretnutia s týmito ľuďmi a v neposlednom rade aj priamu finančnú či materiálnu pomoc ak takúto je nutné zrealizovať v prospech týchto ľudí.